Välkommen

Sällskapet för säkerhetens främjande grundades år 2011 och har till ändamål att främja säkerhetstänkande hos medborgarna, popularisera säkerhetsyrkena och medborgarnas engagemang samt stärka Sveriges försvar.

På vår webbsidan kan ni hitta information om säkerhetsrelaterad lagstiftning, information om olika säkerhetsrelaterade utbildningar (både akademiska och praktiska vilka bedrivs i YH – regi). Så småningom börjar vi publicera även säkerhetsrelaterade nyheter.

Dessutom kan ni redan nu hitta information om vår utmärkelse – medalj ”För samhällets skydd, statuter och ansökningsblanketter. Vi tycker att vårt samhälle och dess säkerhet grundar sig på säkerhetsmedvetna och engagerade medborgare. Därför samlade vi ett antal länkar till olika ideella – och frivilliga organisationer där man lätt kan engagera sig och på ett sådant sätt bidra till samhällets säkerhet.

Vi önskar er välkomna till vår webbsidan och hoppas att ni här skall hitta det ni behöver.

Förslag om skatteavdrag avseende personliga krisberedskapskostnader

För inte så länge sedan fastslog försvarsberedningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Med anledning av detta föreslogs en hel del åtgärder. Bl. a. ställer utredningen krav på den enskilde. I rapporten som överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist påpekas att “Den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris …

Läs mer

Ny FAP för skyddsvakter på gång

En workshop med namnet Kompetensförsörjning – Meritvärde och Validering ägde rum den 28 mars 2017 inom ramen för Central Försvarsmaktskonferens. Inom ramen för workshopen Säkerhet (Workshopledare: Jim Persson, BYA) konstaterades att av Försvarsmakten utbildade personal har stor kompetens inom området. Dock, för att vederbörande skall kunna använda sig av dessa förvärvade kunskaper på den civila marknaden, krävs en …

Läs mer

Polisens resurser räcker inte till, i den rådande situationen träder bevakningsbranschen fram

Men hur kan man lösa problemet utan att lägga ut polisiär verksamhet på entreprenad? I stället för att satsa på privata aktörer skulle ett införande av en kortare Yh-utbildning (max 1 år lång) för ordningspoliser kunna rädda situationen…

Läs mer

Att skydda sig mot terrorism

Behovet av ett utbildningspaket gällande den enskilde medborgarens agerande vid terroristattentat
uppstod för länge sedan
…vid framtagandet av föreläsningen studerade författaren instruktionsmaterial som riktar sig mot
gemene man och som är framtagna av diverse utländska myndigheter…

Läs mer