Ansökan om tilldelning

Uppgifter om den som föreslås erhålla medalj:

Namn

Födelsedatum:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Med stöd av meritförteckning enligt bilaga föreslås den ovannämnde att tilldelas
Sällskapet för säkerhetens främjandes medalj:


Uppgifter om den som föreslår att den ovannämnde erhåller medalj:

Namn:

Födelsedatum:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Befattning:

Företag / organisation:

Ort och datum:


Meritförteckning

Namn på den som föreslås medaljen:

1. Har varit verksam inom yrket fr.o.m. – t.o.m.:

2. Innehavda befattningar under följande perioder:

3. Särskilda insatser:

4. Annan allmännyttig verksamhet:


För riktigheten i lämnade uppgifter ansvarar:

Namn:

Födelsedatum:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Befattning:

Företag / organisation:

Ort och datum:

Din e-postadress

Ditt meddelande (valfritt):

Bifoga filer (tillåtna filtyper :jpeg, jpg, pdf, txt, doc, docx, rtf, bmp, gif, tiff)