Artiklar

Förslag om skatteavdrag avseende personliga krisberedskapskostnader.

För inte så länge sedan fastslog försvarsberedningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Med anledning av detta föreslogs en hel del åtgärder. Bl.a. ställer utredningen krav på den enskilde…… I frågan om kostnader måste sägas att införskaffning av artiklar enligt listan ovan kommer innebära stora ekonomiska påfrestningar, speciellt för mindre bemedlade hushåll… → LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny FAP för skyddsvakter på gång.

Efter samverkan mellan BYA, FM och Polisen har parterna kunnat konstatera att innehållet i FM:s utbildning kan likställas med de civila kraven. Med anledning av detta har parterna gemensamt kommit fram till ny text till FAP:en som nu går ut på remiss. Förslaget är ännu inte beslutat. Det förväntas att den nya FAP:en kommer att träda i kraft den 1 oktober 2017… → LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polisens resurser räcker inte till, i den rådande situationen träder bevakningsbranschen fram.

…dagligen kan vi se kvinnor och män iklädda ordningsvaktsuniformer som upprätthåller allmän ordning i tunnelbana, på järnvägsstationer, gator och torg. Det har blivit standardlösningen att sätta in ordningsvakter i sådana områden där polisens resurser inte räcker till…→ LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att skydda sig mot terrorism.

…behovet av ett utbildningspaket gällande den enskilde medborgarens agerande vid terroristattentat
uppstod för länge sedan. Om man försöker fastställa det datumet då detta behov framstod som ett
måste, kan nämnas dagen när…→ LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tankar om det svenska samhällets förmåga till skydd mot CBRN-händelser.

…terroristiska grupperingar och organisationer som visar sitt intresse för CBRN-vapen och det bedöms att dessa
organisationer kan ha CBRN-vapen i relativt primitiv form. Därför ställs nu frågan om det
svenska samhällets förmåga till skydd mot CBRN-händelser på sin spets…→ LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MED DOC INFO – ta med doktorn på resan!

Tjänsten särskilt värdefull för personal i utlandstjänst. Även vid resor inom Sverige har tjänsten visat sig värdefull. ICE kort, emergency information…→ LÄS MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .