Att skydda sig mot terrorism

Terrorismen drabbar inte bara fjärran länder, såsom Syrien och Irak, utan kommer allt närmare den vanlige svensken. Frankrike, Tyskland, Danmark, Belgien, Storbritannien och även Sverige har drabbats av terrorattentat under de senaste åren.

Behovet av ett utbildningspaket gällande den enskilde medborgarens agerande vid terroristattentat uppstod för länge sedan. Om man försöker fastställa det datumet då detta behov framstod som ett måste, kan nämnas dagen när Taimour Abdulwahab sprängde sig vid Drottninggatan i Stockholm.

Bombattentat i centrala Oslo och därefter följande drama som utspelade sig på Utøya förstärkte detta antagande samt visade att inte bara islamistiska grupperingar utan även inhemska aktörer har kapacitet för att åstadkomma död och förödelse. Trots det ovan nämnda har dock inga utbildningspaket ännu tagits fram – de svenska myndigheterna är extremt dåliga på att förmedla till de vanliga medborgare kunskap om hur man överlever ett terroristattentat. Inte heller i den svenska strategin mot terrorism som kan återfinnas i Regeringens skrivelse 2014/15:146 nämns vikten av att rusta medborgare med sådana kunskaper som kan hjälpa dem att överleva ett potentiellt terroristangrepp.

Strax efter terrorattentatet i London juni 2017 gick Polisen ut med råd till allmänheten. Tyvärr blev dessa råd av ytterst generell karaktär och gav inga konkreta tips för gemene man.
Med anledning av detta, samt med anledning av den negativa utvecklingen i vårt närområde, har författaren bestämt sig för att förbereda ett sådant utbildningspaket själv.

Vid framtagandet av föreläsningen studerade författaren instruktionsmaterial som riktar sig mot gemene man och som är framtagna av diverse utländska myndigheter. Utöver detta utgick jag även ifrån vissa idéer som jag presenterade i min rättsvetenskapliga masteruppsats.

Det är egentligen inga komplicerade åtgärder vi pratar om. Vissa tankar som presenteras inom ramen för föreläsningen verkar paradoxala, vissa väldigt banala. Ganska ofta kan dessa råd och tips, som tas upp under föreläsningen, betraktas som självklarheter. Det är dock just dessa självklarheter som man måste tänka igenom och ha kännedom om, för att kunna överleva vid ett terrorattentat.

För information om föreläsning, pris och ev. bokning – kontakta oss via vårt kontaktfomulär