Förslag om skatteavdrag avseende personliga krisberedskapskostnader

För inte så länge sedan fastslog försvarsberedningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Med anledning av detta föreslogs en hel del åtgärder. Bl. a. ställer utredningen krav på den enskilde. I rapporten som överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist påpekas att “Den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris och krig” och beredningen föreslår att individen “ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga”. För att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga krävs att ”den enskilde behöver kunna ordna mat och vatten, följa nyheterna och kommunicera med andra”. I praktiken innebär detta att den enskilde måste införskaffa en hel del artiklar som listas nedan (listan hämtad från DinSäkerhet.se):

* Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen

* Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel

* Sovsäck, filtar och varma kläder

* Tändstickor

* Stearin- och värmeljus

* Ficklampa med extra batterier, pannlampa

* Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i

* Husapotek med det viktigaste i medicinväg

* Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio

* Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon

* Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter

* Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök

* Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys

* Kontanter

* Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Listan ovan innehåller både artiklar som utgör engångskostnader (t. ex. campingkök, sovsäck, vattendunkar m.m.) och artiklar som innebär ständigt återkommande kostnader (t. ex. mat som måste införskaffas på nytt med jämna mellanrum eftersom bäst-före-datum går ut). I frågan om kostnader måste sägas att införskaffning av artiklar enligt listan ovan kommer innebära stora ekonomiska påfrestningar, speciellt för mindre bemedlade hushåll. Som exempel kan nämnas att en färdig matranson som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys kommer att kosta minst 339 kr per dag och person. D. v. s. för att kunna klara de av försvarsberedningen ställda krav måste ett hushåll som består av tre personer införskaffa matförråd för 339 kr x 7 dagar x 3 personer, vilket kommer att bli 7 119 kr. Utöver detta måste även engångsartiklar införskaffas. Kostnaden för vevradio t. ex. kan utgå upp till 350 kr, medan campingkök kan kosta upp till 1000 kr.

Man måste vara väldigt naiv för att förvänta sig att mindre bemedlade hushåll som väldigt ofta lever på existensminimum kommer att prioritera kostnader som är förknippade med krisberedskap. Påpekas bör att dessa kostnader kommer vara påfrestande även för ett normalt hushåll.

Med anledning av det ovannämnda föreslår Sällskapet för Säkerhetens Främjande införande av skatteavdrag gällande personliga  krisberedskapskostnader.