Lagstiftnig

VÄKTARE

* Lag (1974:191) om bevakningsföretag
* Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag RPSFS 2012:18 FAP 579-2
*  Polismyndighetens föreskrifter om bevakningsföretag och bevakningspersonal PMFS 2017:10 FAP 573-1

ORDNINGSVAKT

* Ordningslag (1993:1617)
* Ordningsvaktsförordning (1980:589)
* Lag (1980:578) om ordningsvakter
* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter RPSFS 2012:17 FAP 692-1
* Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter FAP 670-1 – PMFS 2017:12
 

SKYDDSVAKT

* Säkerhetsskyddslag (1996:627)
* Skyddsförordning (2010:523)
* Skyddslag (2010:305)
* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter RPSFS 2012:16 FAP 694-1
 

SJÖFARTS- OCH HAMNSKYDDSKONTROLLANTER

* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter RPSFS 2009:21 FAP 699-1
 

NATURVÅRDSVAKTER

* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter RPSFS 2000:29 FAP 696-2
 

JAKTTILLSYNSMÄN

* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman RPSFS 2000:28 FAP 696-1
 

PARKERINGSVAKTER

* Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. RPSFS 2002:1 FAP 759-1
 

ÖVRIGA LAGAR

* Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
* Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning
* Lagar, föreskrifter och allmänna råd inom MSB:s verksamhetsområden
 

NORSKA BEVAKNINGSREGLER

* Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)
* Forskrift om vaktvirksomhet