MED DOC INFO – ta med doktorn på resan!

Vad händer om man blir svårt sjuk eller skadad och själv inte kan redogöra för sin medicinska bakgrund p.g.a. medvetandepåverkan eller språksvårigheter?
Med en reseförsäkring kan man få tillgång till sjukvård … men hur ska behandlande sjukvård få vetskap om den drabbades medicinska bakgrund?

Utan riktig medicinsk information riskeras felbehandling eller ingen behandling alls.

Det är ofta de första timmarnas behandling som är avgörande för den drabbades framtid.

Med MED DOC INFO har den behandlande sjukvården tillgång till adekvat medicinsk information om den drabbade inom 4 timmar dygnet runt året runt över hela världen. Informationen ges också i sådan form att den kan tolkas över hela världen ( ICD-10 diagnoser på sjukdomar och skador, generiskt kemiskt namn på läkemedel, aktuellt vilo -EKG för jämförelse …).
MED DOC INFO har även möjlighet att utföra läkarundersökning och upprätta journalhandling för varje ansluten.

ICE kort – ett plastkort, akutinformation – emergency information, läkarundersökning… läs mer på http://meddocinfo.se/ och på Civilförsvarsförbundet Stockholm – facebooksida