Utmärkelse

Säkerhetsbranschen är en tuff bransch. Dag och natt, oberoende av sommarens hetta och vinterns kyla, arbetar tusentals män och kvinnor landet runt med sina uppdrag. Brandmän, väktare, skyddsvakter, ordningsvakter, flygplats- och hamnkontrollanter, ambulanspersonal… De är alltid vakna och uppmärksamma, beredda att lösa alla möjliga krissituationer. Anspråkslösa och professionella – de är samhällets osynliga vardagshjältar…

Medaljerna är tänkta som ett bevis på offentligt ”erkännande”. Det finns en uppsjö av olika medaljer i dagens Sverige. Befintliga och väletablerade medaljer(t.ex. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer för uppskattad arbetsinsats) är inte anpassade för dagens samhälle. Dagens människor är betydligt mer mobila och byter både anställning och yrke med jämna mellanrum, d.v.s. om 20 år blir det inte så många individer som kommer att uppfylla tilldelningskraven som är inskrivna i Kungliga Patriotiska Sällskapets stadgar.

Med anledning av det ovannämnda beslutade Sällskapet för säkerhetens främjande att instifta medaljen ”För samhällets skydd”. Detta gjordes för att visa allmänhetens respekt för bl.a. brandmän, väktare och representanter för andra yrkeskategorier som arbetar för samhällets skydd och säkerhet.

Medalj ”För samhällets skydd” kan tilldelas brandmän, väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, flygplats- och hamnkontrollanter, utbildare från utbildningsföretag verksamma inom säkerhetsbranschen samt representanter för andra yrkeskategorier som arbetar för samhällets skydd.

För att bli tilldelad medalj krävs att vederbörande på ett förtjänstfullt sätt utfört sina arbetsuppgifter under minst 5 år. För att bli tilldelad medalj krävs vidare att personen i fråga har gott anseende bland sina kollegor, arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt samt kan betraktas som en bra förebild för säkerhetsbranschen. Ansökan om tilldelning skall ske på ett bestämt formulär.

Här kan du läsa om hur Du beställer medaljer och aktuella priser (instruktion)

Ansökan om tilldelning DOC(Swedish) PDF(Swedish) Online formulär(Swedish)
Statuter för medalj ”För samhällets skydd” PDF(Swedish)

Application for the award DOC(English) PDF(English) Online form(English)
Statutes for the medal “For protection of the society” PDF(English)