Asyladvokat hjälper med asylansökan i Stockholm

Har man fått ett avslag på sin asylansökan är det inte helt kört. Genom att anlita en asyladvokat i Stockholm kan man få hjälp med att överklaga beslutet.

Att få avslag på sin asylansökan kan vara riktigt tufft. Det är viktigt att läsa igenom all information som kommer tillsammans med beslutet om avslag. Kanske finns där något som inte känns riktigt rätt. Information som inte stämmer överens med det som du har att lämna eller något annat som behöver rättas till. Kanske förhållandena i ditt tidigare hemland har förändrats.

Det är inte lätt att förstå sig på allt som händer när man är i en rättsprocess. Särskilt inte när känslor är inblandade. Istället för att oroa sig i onödan kan man få ett biträde, en asyladvokat, som hjälper till med processen i Stockholm. Vid andra tillståndsärenden blir man tilldelad ett offentligt biträde. Men när det kommer till att överklaga asyldomen kan man göra ett eget val.

Asyladvokat som har alla de rätta kunskaperna

När en ansökan har fått avslag kan man överklaga inom tre veckor. Genom att använda den asyladvokat i Stockholm man blivit tilldelad eller själv valt, kan man ändra framtiden. För att överklaga behöver det finnas anledning som exempelvis att något som använts för beslutet inte stämmer. Det finns några saker som kan förändra utslaget som exempelvis:

  • Att det kan finnas ett förbud mot att du får resa till ditt hemland igen.
  • Att du tvingas leva långt från din familj under en längre tid.
  • Att du har en sjukdom som inte kan botas i hemlandet.

Det är några av anledningarna, så se över vad som gäller för dig och ta hjälp av en asyladvokat för att få den bästa hjälpen att överklaga beslutet. Förutom advokatens kunskap får du även det stöd som kan behövas under jobbiga förhållanden.

Ta reda på mer genom att besöka: asyladvokatstockholm.se