Vad räknas som ett dolt fel?

Har husdrömmen förvandlats till en mardröm? Ibland upptäcker man allvarliga fel efter att husköpet har gått igenom. Då gäller det att ta reda på om det rör sig om sålda fel och vad som gäller.

För att få räknas som ett dolt fel måste det ha funnits där redan när huset köptes och inte kunnat gå att upptäckas vid en normal besiktning. Som köpare är man skyldig att utföra en undersökning innan köpet går igenom. Det finns dock vissa undantag som exempelvis om badrummet är mer än tjugo år gammal, eftersom man då kan förvänta sig att tätskiktet inte längre fungerar.

Upptäcker man ett dolt fel är det viktigt att man så snart som möjligt på ett neutralt vis kontaktar säljaren och meddelar detta. De flesta händelser som uppstår kring dolda fel brukar gå att lösa relativt smidigt. Men i de fall säljaren inte svarar, kan man behöva ta hjälp av en advokat.

Anlita en oberoende besiktningsman inför husköpet

Som husspekulant är det inte alltid så lätt att besiktiga ett hus. Det är inte alls ovanligt att man bortser från uppenbara fel bara för att man är förälskad och i tanken redan har flyttat in. För att undvika att köpa grisen i säcken kan man i stället anlita en oberoende besiktningsman som går igenom hela huset.

En besiktningsman vet också var svagheterna finns och var det är vanligt med dolda fel. Upptäcker man problemen innan köpet kan man välja att dra sig ur affären eller förhandla sig till ett mer förmånligt pris. Läs mer om dolda fel på denna sida: https://www.doldafelhus.se/

En advokatbyrå hjälper när livet blir komplicerat

Det är lätt att tänka företag tvister och liknande när ordet advokatbyrå kommer upp. Men det finns många tillfällen då man som privatperson kan vända sig dit för att få stöd och hjälp.

Det finns flera olika tillfällen då det kan vara skönt att ha en kunnig advokat vid sin sida. Troligtvis mera vanligt än man anar. Några tjänster advokatbyråer erbjuder hjälp med är tvistemål, familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Vissa av tjänsterna kan man få ekonomisk hjälp med via hemförsäkringen så läs igenom det finstilta noga.

En advokat hjälper till med att skriva olika dokument eller att tyda lagen och förklara processen man ska gå igenom. De finns med vid förhandlingar. Dessutom finns de där som stöd och en trygghet när man tvingas vistas i en okänd miljö.

Att anlita en advokatbyrå vid tvistemål

Tvistemål kan se ut på lite olika sätt. Det kan till exempel handla om att man har en dispyt med sin granne om tomtgräns. Men det kan även vara en tvist mellan privatperson och företag. I första skedet går detta genom konsumentvägledare, men om ärendet även ska gå till domstol kan en advokatbyrå hjälpa till.

Tvister kan även uppstå vid dödsbon där det kan bli konflikt om arvsrätt. Då mycket känslor hindrar en saklig diskussion, kan det vara bra att ta hjälp av en advokat som har kunskap om lagarna och vet vad som gäller vid uppdelning av arv. Men vad gäller till exempel när det finns barn från tidigare äktenskap eller utom äktenskap? En advokat vet hur det fungerar.

Advokatbyrå vid familjerätt

Ett annat tillfälle när känslorna gör det svårt är vid separationer eller skilsmässor. Särskilt om det finns barn med i bilden. Då kan en advokat hjälpa till och vara till stöd. Kan föräldrarna komma överens om vårdnaden är det det allra bästa. Men ofta finns en sårad part och då kan det vara svårare. Barnets bästa är det primära i en vårdnadstvist. Är barnet äldre kan dess önskan tas med i beräkning.

Att gå till domstol kan bli en kostsam historia men i vårdnadstvister kan det ibland finnas rättshjälp. Skulle det inte vara fallet kan man se vad den egna försäkringen gäller för. Kostnaden betalas av vardera parten och ingen får betala för den andre om man förlorar målet.

När man är i behov av rättslig hjälp kan man alltid kontakta en advokatbyrå för att få råd innan man bestämmer sig hur man vill gå vidare.

Viktigt att anmäla alla våldtäkter i Göteborg

Vart ska du vända dig när något hemskt händer? När någon inte förstår ett nej och skadar dig? Om du blir utsatt för ofrivilligt sex så ska du anmäla det till polisen för utredning om våldtäkt.

Kanske har du känt dig tvingad till sex med någon du känner, som en god vän eller till och med din partner. Eller så kan det vara någon som du precis träffat, eller inte ens känner, som tar sig rätten till sex med dig. Även om du kanske till och med säger nej mycket tydligt. Då är det viktigt att du alltid gör en polisanmälan. Alla som drabbas av en våldtäkt i Göteborg ska snarast kontakta polisen för att ett ärende ska öppnas. Det är viktigt för din skull, men även för att inte andra ska råka illa ut med samma person.

Kontakt med sjukvården efter våldtäkt

Antingen du blivit skadad eller ej så är det viktigt att sjukvården blir kontaktad. Du kan söka vårdcentralen eller akuten även innan du gör en anmälan till polisen. Där kommer du att bli undersökt med hjälp av ett speciellt kit som är utformat för allt som behövs inom ärendet. Det är viktigt att alla spår på din kropp noteras och att det tas prover så att det finns bevisföring inför en eventuell rättegång. Du kan även få snabb hjälp från psykolog för att direkt kunna börja bearbeta det trauma som du har varit med om och börja läka de sår som du fått.

Att dömas för narkotikabrott

Det kan tyckas harmlöst att odla marijuana för eget bruk men det är faktiskt ett brott, precis som all hantering av narkotika. Döms man kan det få konsekvenser även efter avtjänat straff.

I Sverige är all hantering av narkotika förbjuden, men även att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Ett narkotikabrott kan ge allt från böter till fängelse i upp till tio år, beroende på om det klassas som ringa, av normalgraden, grovt eller synnerligen grovt.

Men att dömas för ett narkotikabrott kan också få andra konsekvenser, eftersom man även blir prickad och hamnar i brottsregistret. Det kan exempelvis bli svårt att få ett körkortstillstånd och att ta körkort. Man kan också få sitt körkort indraget.

Men det kan till och med vara svårt att hitta arbetet. Detta eftersom allt fler arbetsgivare idag kräver ett utdrag ut brottsregistret innan anställning. Som dömd för ett narkotikabrott får man heller inte arbeta som lärare.

Bra att ha advokaten med vid polisförhören

Är man misstänkt för narkotikabrott kan det vara bra att anlita en försvarsadvokat redan tidigt inför de inledande polisförhören. En erfaren brottmålsadvokat vet vilka frågor polisen troligtvis kommer att ställa. Man kan i lugn och ro gå igenom dessa tillsammans och så att man sedan är förberedd vid förhöret.

Advokaten kan också sitta med som stöd vid polisförhören, vilket ofta känns bra. I de fall man riskerar att dömas till fängelse i mer än sex månader, har man oftast rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnader.

Hur du får en rättvis bodelning

Dina barn, mina barn, våra barn och det vi båda hade innan vi träffades. Det kan vara mycket rörigt om ni plötsligt bestämmer er för att dela på er efter en lång relation med mycket gemensamt.

Vad är en rättvis bodelning? Det kan vara så invecklat att ni inte ens själva vet vad det är. Kanske har ni levt tillsammans länge och har under den tiden fått arv, valt vem som ska vara hemma med barnen och kanske även haft med er en hel del in i boet. När ni ska börja dela upp ert bohag och alla era tillgångar så kan det vara svårt att veta hur delningen ska ske för att det ska bli rättvist. Och det gäller inte bara för er, utan även för era respektive barn samt era gemensamma barn.

Hjälp att reda ut bodelningen

Om ni har varit duktiga på att spara all dokumentation under ert förhållande så kan det bli mycket enklare att dela allt rättvist. Något som annars kan vara en djungel, helt omöjligt att få rätsida på. Och fast du kanske är den parten som blir lämnad, utan att du önskar det, så vill du säkert ändå veta att allt har gått rätt till. Åtminstone när vågorna lagt sig och såren har läkt. Med hjälp av en advokat, eller annan juridisk hjälp, kan ni få allt stöd och all hjälp som ni behöver för att få en rätsida på bodelningen. Ta bara noga upp alla ägodelar.

Vad får arvingarna?

Hur ärver du om dina föräldrar går bort? Och hur ärver dina barn om du går bort? Det är frågor som kan vara mycket lätta att svara på. Eller så krävs det en juridisk rådgivning för att lösa.

Femtio procent av ett arv från en förälder får ett barn. Det låter ju enkelt och utan några frågetecken. Men ändå kan det ofta vara betydligt mer besvärligt än så. För vad händer om arvet även är efter en tidigare bortgången partner, där ett eller en del av barnen har en annan förälder. Eller så kanske den bortgångne har suttit i orört bo, där arvingarna har fått vänta på sin lott i många år. Och det är bara början på hur många variabler som kan spela in vid ett arv.

Rätten till ett korrekt arv

För arvingar är det väldigt skönt ifall den bortgångne har rett ut allt i ett testamente som är lagligt giltigt. Vill du få dina tillgångar i ordning vid en eventuell bortgång? Då kan du söka upp rådgivning inom arvsrätt, så att dina arvingar får det lättare efter ditt frånfälle. Det kan innebära att du kan skriva in i minsta detalj vad du vill att var och en av dina arvingar ska ha. Men även hur en fördelning ska se ut som är laglig och rättvis gällande alla tillgångar. Det underlättar för den som ska reda ut arvet och även för dina arvingar. De har nog att göra med att sörja dig, utan en arvstvist.

Nolltolerans för våldtäkt

Ett civiliserat samhälle måste ha nolltolerans för en så personlig och allvarlig kränkning som våldtäkt. Män måste också lära sig att respektera andra och få en sund fostran hemifrån.

Mörkertalet är stort, för det är många som inte vill polisanmäla en våldtäkt. De är rädda för att bli ifrågasatta under en rättegång och de förtränger händelsen, så att det blir ett plågsamt trauma. Det rätta är att alltid anmäla om man har blivit utsatt för en våldtäkt, oavsett om man känner förövaren eller om det är ett överfall på allmän plats. Polisen behöver få reda på vad som hänt, och det kan också hjälpa till att lösa liknande brott i närheten.

Rädsla för att gå ut

Det viktigaste är att gå till polisen och att uppsöka sjukhus, så att man får skador dokumenterade och att det tas DNA-prover. Sedan kan man anlita en advokat till hjälp för sitt ärende. Advokaten kallas då för målsägarbiträde, och det kostar inget för ett våldtäktsoffer, utan det betalas av staten. Man får stöd under hela utredningstiden och även under rättegången. Det är viktigt att man vågar vittna och berätta om vad som hänt. På så vis kan brottslingar få sitt straff.

Det sprider skräck hos allmänheten om det sker överfall i trakten, och tjejer vågar inte gå ut. Det är en oacceptabel kränkning av integriteten att bli våldtagen. Det är också en inskränkning av individens frihet att tjejer måste skjutsas av släktingar eller tvingas ha sällskap med sig på en löprunda eller en promenad.