Jag vill ha arbetstillstånd i Sverige, men vilka regler gäller?

Som nyinflyttad till Sverige finns det en del regler att tänka på när du ansöker om arbetstillstånd. De är svåra att hålla i huvudet själv, men hjälp finns för dig som känner dig osäker.

Förenkla, tack. Om jag vill ha arbetstillstånd i Sverige, men inte vet vilka regler som gäller, kan det vara bra att veta vart jag ska vända mig för att få juridisk hjälp. Kanske jag behöver hjälp att fylla i en ansökan korrekt, samt ha alla ID-handlingar tillgängliga. Det finns en rad olika tjänsteföretag som sysslar med denna typ av ärenden så man behöver inte känna sig överväldigad om man vill arbeta i Sverige. Är man nyinflyttad från ett annat land, kan ofta Migrationsverket tillhandahålla alla uppgifter som behövs för att du ska få ett arbetstillstånd. Det bör inte vara som att försöka bestiga ett berg.

Vägen till uppehåll och uppehälle

Arbetstillstånd har i flera fall även lett till att man som nyinflyttad till landet kunnat få uppehållstillstånd. Och vägen dit behöver inte vara kantad av problem. Det som krävs för att du ska få arbetstillstånd i Sverige är att du har blivit erbjuden arbete här och att du har ett giltigt pass. Givetvis ska du ha blivit erbjuden en lön som motsvarar kollektivavtal här och att du kan försörja dig på den. Det kan såklart finnas olika regler beroende på vilken bransch du befinner dig i. Kvalificerad rådgivning är nyckeln till ett positivt beslut och en lyckad yrkesverksam vistelse i landet.

En advokat specialiserad på familjerätt kan bistå genom vårdnadstvisten i Stockholm

Ibland kommer man inte överens om vårdnaden av barnet och då måste man låta en domstol i Stockholm bestämma. Som förälder behöver man då hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt.

En vårdnadstvist kan ibland uppstå efter en separation eller skilsmässa om de båda vårdnadshavarna har svårt att komma överens i viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Inte sällan rör det frågor som hur man ska fördela umgänget eller var barnet ska bo eller gå i skolan. De flesta vårdnadstvister går att lösa utanför domstol bara man tar tag i dem tidigt och inte väntar. Ofta går det också lättare med hjälp av medlingshjälp utifrån av kommunens socialtjänst eller en advokat specialiserad på familjerätt. Men i vissa fall är det nödvändigt att låta en domstol bestämma. Då är det viktigt att man som förälder skaffar sig ett juridiskt ombud som har stor erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter i rätten vid vårdnadstvister.

Ansök om enskild vårdnad med hjälp av en familjerättsadvokat

I Sverige är det vanligast med gemensam vårdnad, och det är väldigt sällan som en domstol anser att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Men i vissa fall, som exempelvis om barnet eller vårdnadshavaren utsätts för fysisk eller psykisk misshandel av den andra föräldern, eller om den ena vårdnadshavaren har svåra missbruksproblem och inte kan ta hand om barnet, kan det vara bäst om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Vill man ansöka om enskild vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com