En advokat specialiserad på familjerätt kan bistå genom vårdnadstvisten i Stockholm

Ibland kommer man inte överens om vårdnaden av barnet och då måste man låta en domstol i Stockholm bestämma. Som förälder behöver man då hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt.

En vårdnadstvist kan ibland uppstå efter en separation eller skilsmässa om de båda vårdnadshavarna har svårt att komma överens i viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Inte sällan rör det frågor som hur man ska fördela umgänget eller var barnet ska bo eller gå i skolan. De flesta vårdnadstvister går att lösa utanför domstol bara man tar tag i dem tidigt och inte väntar. Ofta går det också lättare med hjälp av medlingshjälp utifrån av kommunens socialtjänst eller en advokat specialiserad på familjerätt. Men i vissa fall är det nödvändigt att låta en domstol bestämma. Då är det viktigt att man som förälder skaffar sig ett juridiskt ombud som har stor erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter i rätten vid vårdnadstvister.

Ansök om enskild vårdnad med hjälp av en familjerättsadvokat

I Sverige är det vanligast med gemensam vårdnad, och det är väldigt sällan som en domstol anser att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Men i vissa fall, som exempelvis om barnet eller vårdnadshavaren utsätts för fysisk eller psykisk misshandel av den andra föräldern, eller om den ena vårdnadshavaren har svåra missbruksproblem och inte kan ta hand om barnet, kan det vara bäst om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Vill man ansöka om enskild vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com