Aktieägaravtal ger klarhet för framtiden

Att starta upp ett aktiebolag handlar om en spännande resa där man som grundare ofta lever i nuet. Vilket man också bör göra: man ska få bolaget att snurra, man ska börja göra vinst och man ska skapa det företag man drömt om – detta ofta tillsammans med andra.

Att leva i nuet är viktigt, men att tänka på framtiden är ofta viktigare. Där blir ett aktieägaravtal en viktig handling i att klargöra vad som gäller vid olika scenarion.

Ett aktieägaravtal är högst frivilligt att upprätta och det finns inga lagliga krav på att ett aktiebolag ska ha ett sådant. Det finns heller inga krav på att ett upprättat aktieägaravtal ska vara offentligt, men däremot så är det bindande rent juridiskt om man väljer att signera det – förutsatt att det följer de lagar och regler som finns.

Ett aktieägaravtal är en trygghet

Därför bör man också anlita en sakkunnig affärsjurist i samband med att ett aktieägaravtal ska upprättas – det gör att avtalet följer de lagar, föreskrifter och regler som finns. I övrigt så kan ett aktieägaravtal se ut på väldigt olika sätt och där man själva kan föra in klausuler och detaljer som ligger i linje med de mål och intressen man har.

Viktigt är att alla som ska vara med och underteckna avtalet också A) får en möjlighet att komma till tals och föra in detaljer man själva anser är extra viktiga och B) ges en möjlighet att noga läsa igenom avtalet innan man signerar det.

Vad händer i framtiden och hur agerar vi?

På det stora hela så kan man säga att ett aktieägaravtal fungerar som en klassisk helgardering. Vad ska ske om någon slutar? Hur ska bestämmanderätten se ut? Hur ska en styrelse utses? Vad händer om en person avlider? Hur ser man på framtida konkurrens och om någon vill sluta för att istället påbörja en anställning hos en konkurrerande firma? Det går även att föra in exempelvis mekanismer för hur framtida, eventuella konflikter ska hanteras och där man exempelvis kan se att medling anges för detta.

En annan viktig sak med ett aktieägaravtal är att det ger en tydlig ram att förhålla sig till. Det ger färre missförstånd och det minskar risken för både irritation, konflikter och infekterade tvister. Att veta vilka skyldigheter – och, givetvis, rättigheter – man har skapar en sundare arbetsmiljö och leder till ett mer fokuserat arbete där alla drar åt samma håll. Därför blir ett aktieägaravtal en viktig handling. Det är inte obligatoriskt, men det borde nästan ses som det.