Vårdnadstvist för enklare föräldraskap

En vårdnadstvist kan ha många olika orsaker. Men det finns även ganska odramatiska anledningar som kan göra att man väljer att ansöka om ensam vårdnad.

När två föräldrar går isär så kan det finnas stora sårade känslor i processen. Men även om det inte är så, så kan det uppstå svåra problem när det gäller det delade föräldraskapet. Det kan bero på att en part inte kan förstå vad som är bäst för barnet och att man inte vill att den andra föräldern ska få sin vilja igenom.

I vissa fall kan det även vara stora problem när det gäller gemensamt föräldraskap, eftersom man har så pass stora skillnader i hur man vill uppfostra barnet. Eller så är den ena föräldern svår att få engagerad, något som kan hindra barnets liv och även livet för den andra föräldern. Då kan det i slutändan bli en vårdnadstvist.

Resultat av vårdnadstvist

Man kanske kan tro att det ska krävas något mycket allvarligt av en förälder för att man ska mista vårdnaden om sitt barn. Men i vissa fall kan en förälder få ensam vårdnad enbart för att man i rätten kan se att det är för barnets bästa. Och att det är något som kommer att förenkla barnets liv framöver.

Men att mista vårdnaden är inte samma sak som att mista barnen helt. För vid en ensam vårdnad så kan ändå barnen bo halva tiden hos vardera föräldern. Och man kan umgås med sina barn som om båda ändå hade en gemensam vårdnad.