Vad får arvingarna?

Hur ärver du om dina föräldrar går bort? Och hur ärver dina barn om du går bort? Det är frågor som kan vara mycket lätta att svara på. Eller så krävs det en juridisk rådgivning för att lösa.

Femtio procent av ett arv från en förälder får ett barn. Det låter ju enkelt och utan några frågetecken. Men ändå kan det ofta vara betydligt mer besvärligt än så. För vad händer om arvet även är efter en tidigare bortgången partner, där ett eller en del av barnen har en annan förälder. Eller så kanske den bortgångne har suttit i orört bo, där arvingarna har fått vänta på sin lott i många år. Och det är bara början på hur många variabler som kan spela in vid ett arv.

Rätten till ett korrekt arv

För arvingar är det väldigt skönt ifall den bortgångne har rett ut allt i ett testamente som är lagligt giltigt. Vill du få dina tillgångar i ordning vid en eventuell bortgång? Då kan du söka upp rådgivning inom arvsrätt, så att dina arvingar får det lättare efter ditt frånfälle. Det kan innebära att du kan skriva in i minsta detalj vad du vill att var och en av dina arvingar ska ha. Men även hur en fördelning ska se ut som är laglig och rättvis gällande alla tillgångar. Det underlättar för den som ska reda ut arvet och även för dina arvingar. De har nog att göra med att sörja dig, utan en arvstvist.

Nolltolerans för våldtäkt

Ett civiliserat samhälle måste ha nolltolerans för en så personlig och allvarlig kränkning som våldtäkt. Män måste också lära sig att respektera andra och få en sund fostran hemifrån.

Mörkertalet är stort, för det är många som inte vill polisanmäla en våldtäkt. De är rädda för att bli ifrågasatta under en rättegång och de förtränger händelsen, så att det blir ett plågsamt trauma. Det rätta är att alltid anmäla om man har blivit utsatt för en våldtäkt, oavsett om man känner förövaren eller om det är ett överfall på allmän plats. Polisen behöver få reda på vad som hänt, och det kan också hjälpa till att lösa liknande brott i närheten.

Rädsla för att gå ut

Det viktigaste är att gå till polisen och att uppsöka sjukhus, så att man får skador dokumenterade och att det tas DNA-prover. Sedan kan man anlita en advokat till hjälp för sitt ärende. Advokaten kallas då för målsägarbiträde, och det kostar inget för ett våldtäktsoffer, utan det betalas av staten. Man får stöd under hela utredningstiden och även under rättegången. Det är viktigt att man vågar vittna och berätta om vad som hänt. På så vis kan brottslingar få sitt straff.

Det sprider skräck hos allmänheten om det sker överfall i trakten, och tjejer vågar inte gå ut. Det är en oacceptabel kränkning av integriteten att bli våldtagen. Det är också en inskränkning av individens frihet att tjejer måste skjutsas av släktingar eller tvingas ha sällskap med sig på en löprunda eller en promenad.